Informatie

Zorgverzekeraars 2024

Informatie over de vergoeding voor GGZ zorg bij Abate vanuit de zorgverzekeringspolis 2024 

Abate heeft nu geen contracten met zorgverzekeraars, maar we zijn met een aantal partijen bezig om een contract af te sluiten. De namen van de zorgverzekeraars met wie we contracten afsluiten volgen snel. Ook zijn we vanaf 1-1-2024 een ggz instelling.

Het eerste 2024 overzicht wat is gepubliceerd is die van de contractvrije psycholoog Contractvrije Psycholoog en dat gaat het met name over het volgende overzicht Dit kan je gebruiken bij het maken van je keuze voor aankomend jaar.

Meer overzichten en/of links zullen volgen. 

Drie zorgverzekeraars hebben de voorwaarden van de restitutie-polissen van 2023 gewijzigd voor 2024, Zilveren Kruis, Stad Holland en CZ.
In 2024 worden dit combinatiepolissen, met 72% (Zilveren Kruis) en 75% (Stad Holland) als vergoeding van het NZa tarief. CZ heeft zijn restitutiepolis laten vallen en de naam hiervan komt niet meer terug in 2024.

Zilveren Kruis, Stad Holland en CZ stellen wél een overgangsregeling in voor degene die in 2023 al een restitutiepolis hebben. Iedereen die zijn of haar behandeling in de GGZ in 2023 is gestart behoudt de zelfde voorwaarden als in 2024 (oa 100% vergoeding).
Deze regeling eindigt per 31 december 2024.

Indien je wilt wisselen van zorgverzekeraar, geeft dit dan vanaf heden aan bij je zorgverzekeraar, dan heb je tot 31 januari 2024 de tijd om je definitieve keuze te maken. 

De berichtgeving is met zorgvuldigheid weergegeven. Abate informeert, maar brengt geen advies uit.
Abate is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en heeft ook geen belang bij de keuze die je maakt voor een zorgverzekeraar of polis.
Neem contact op met zorgverzekeraars en laat je goed informeren

Het toeziend orgaan, de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa), heeft hun standpunt kenbaar gemaakt over vrije artsen keuze.  Zij stellen dat Zorgverzekeraars ongecontracteerde zorg bij een natura polis niet volledig hoeven te vergoeden, maar dat de vergoeding geen hinderpaal mag zijn voor verzekerden om te kiezen voor ongecontracteerde zorg. Dat is des te meer het geval bij al lopende behandelingen. Lees hier 

Ook hebben meerdere beroepsverenigingen van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten gezamenlijk een standpunt nota Vrije artsen keuze opgesteld.  Lees hier