Informatie voor verwijzers

Wie mag verwijzen?
Huisartsen, en zij die bevoegd zijn de rol van regiebehandelaar in de basis- of gespecialiseerde GGZ op zich te nemen, kunnen een patiënt verwijzen naar Abate.

Verplichte gegevens op de verwijsbrief:

 • Datum van verwijzing; De geldigheid van een verwijzing is 9 maanden (275 dagen). Daarbij geldt de datum van aanmelding bij Abate
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Geef aan dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (DSM-5 code of op een andere manier)
 • Geef aan dat er verwezen wordt naar de basis-generalistische of specialistische GGZ

Verwijsbrieven die niet voldoen aan de verplichte bovenstaande informatie worden niet in behandeling genomen.

Verdere relevante informatie (Indien van toepassing)

 • Huidig medicatie-overzicht
 • Overzicht van somatische aandoeningen
 • Diagnostiek- en behandelverslag van voorgaande hulpverleningstrajecten

Abate hanteert de volgende exclusiecriteria:

 • Leeftijd jonger dan 18 jaar
 • BMI lager dan 18
 • Problematisch drugs-en alcoholgebruik
 • Overmatig gebruik van sederende medicatie zoals benzodiazepines
 • Acute suïcidaliteit of een verhoogd risico daarop
 • Ernstige automutilatie
 • Agressief gedrag
 • Kenmerken van antisociale persoonlijkheidsstoornis

Voorwaarde voor behandeling is dat patiënten in staat zijn afspraken na te komen. Ook is de patiënt bereid drugs- en overmatig alcohol gebruik, net als het gebruik van benzodiazepine te stoppen voorafgaand aan een behandeling. Bespreek dit van tevoren met de patiënt.
Abate is gehouden aan de opening tijdens kantooruren en heeft geen crisisopvang. Dat betekent dat wij ernstig crisisgevoelige cliënten die meer holding nodig hebben niet kunnen behandelen als er daarnaast geen ondersteuning is van bijvoorbeeld een wijkteam. Bij twijfel over een aanmelding kan contact worden opgenomen via info@abate.nl

Een behandelend psycholoog geeft geen verklaringen af
Conform de regels die zijn opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) worden bij Abate geen verklaringen afgegeven waarmee een direct materieel of juridisch belang is gemoeid, zoals voor een juridische procedure of voor een aanvraag voor een bepaalde voorziening.

Postadres
De verwijzing kan verstuurd worden:

 • Per post naar Abate, expertisecentrum angst en trauma, Het Voert 11, 1613 KL Grootebroek
 • Per beveiligde e-mail (Zorgmail/ Zivver) naar info@abate.nl

Naast een verwijzing, wordt van patiënten verwacht dat zij een aanmeldformulier invullen.

Passende zorg
Wanneer er twijfel bestaat of het behandelaanbod passend is bij de problematiek van de patiënt kan telefonisch contact worden opgenomen met Abate. Ook kan een screenend telefoongesprek plaatsvinden met de patiënt om te inventariseren of de problematiek en de hulpvraag past bij Abate.