Patiënten worden uitgenodigd op intake nadat wij een verwijsbrief hebben ontvangen.

Ik ben verwijzer

Bij het (vermoeden van) een angststoornis of traumagerelateerde problematiek kunt u uw patiënt aanmelden bij Abate, expertisecentrum angst en trauma. Het centrum is open tijdens kantoortijden, dat betekent dat mensen die meer zorg nodig hebben, ook buiten de afgesproken consulten, eerder zijn aangewezen op een GGZ-instelling of polikliniek van een ziekenhuis. Te denken valt aan mensen die in een ernstige crisis verkeren, mensen met voornamelijk verslavingsproblematiek, verwardheid of moeilijk beheersbare agressie.

Mijn patiënt aanmelden voor behandeling

Bent u de huisarts, of de regiebehandelaar in de basis- of gespecialiseerde GGZ en wilt u uw patiënt aanmelden? Dat kan in 2 stappen.

Stap 1: Verzoek uw patiënt het aanmeldformulier in te vullen.

Stap 2: Geef uw patiënt een verwijsbrief mee van uw praktijk, of stuur deze naar Abate, expertisecentrum angst en trauma, Het Voert 11, 1613 KL Grootebroek, of vul onderstaande verwijsformulier in.

 

Patiënten worden uitgenodigd op intake nadat wij een verwijsbrief hebben ontvangen. Deze verwijsbrief moet de volgende gegevens bevatten (conform de minimale eisen van NZa):

 • Datum van verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
 • Naam en functie van de verwijzer
 • AGB-code van de verwijzer
 • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
 • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
 • Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel het vermoeden daarvan (DSM-5 code of op een andere manier)
 • Aangeven dat er verwezen wordt naar specialistische GGZ.

 

Eenmalige consultatie voor mijn patiënt
U kunt een patiënt eenmalig laten langskomen voor consultatie en advies.
Uw patiënt wordt dan ingeschreven bij Abate en na het consult weer uitgeschreven.
Let op: de zorgverzekeraar kan voor dit consult wel een eigen risico in rekening brengen bij uw patiënt.

Verwijsformulier

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Gegevens van uw patiënt

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Reden van verwijzing

 • Medicatie

 • Somatische aandoening(en)

 • Huisarts

  Indien de huisarts ook de verwijzer is, hoeft het onderstaande uiteraard niet te worden ingevuld