Supervisie en leertherapie

Informatie supervisie en leertherapie

Abate, expertisecentrum angst en trauma
Het Voert 11, 1613KL in Grootebroek
T: 0228-522281

Route en parkeren Voert

Abate, het expertisecentrum angst en trauma is gelegen in Bovenkarspel, Het Voert 11.
Parkeren kan op eigen terrein. Het is 650 meter naar het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek.

Supervisie, leertherapie

Mariel Meewisse geeft supervisie en leertherapie. Dat doet zij zowel voor de BIG opleidingen alswel voor de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapeuten (VGCt) en Vereniging EMDR Nederland (VEN). Een supervisiesessie wordt niet geteld voor twee verschillende therapierichtingen. De supervisie wordt dus bijvoorbeeld niet tegelijkertijd voor zowel VGCt alswel EMDR afgevinkt.

Tarieven

Individuele supervisie 45 min € 120,-. Indirecte tijd voor het beoordelen van n=1 of casusconceptualisaties wordt in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief. Bij vooruitbetaling van 10 supervisie sessies wordt 5 procent korting verleend.
De nota wordt gemaild.

Voorafgaand

Stuur voorafgaand aan de eerste supervisie de volgende gegevens:

· Opleiding en jaar van afstuderen: (masterpsycholoog/ gz—psycholoog/psychotherapeut/ klinisch psycholoog/ orthopedagoog/ psychiater
· Relevante cursussen en jaar van afronding (met name CGt, SGt, EMDR, BEPP)
· Ervaring met de specifieke therapierichting waarvoor je supervisie wilt tot nog toe
· Specifieke vragen voor supervisie/ leerdoelen
· Naam, telefoonnummer en e-mailadres (ook voor facturering)

Competentiegerichte supervisie

In de supervisies wordt zoveel gebruik gemaakt van videofragmenten van jouw therapiesessies. Neem deze mee op USB, geheugenkaart of je eigen laptop. Zorg dat het geluid goed is.
Stuur na elke supervisie een kort verslag met de leerpunten vanuit de sessie.
In de supervisies worden de meest recente protocollen en supervisieformulieren gehanteerd.
Voor EMDR zijn deze te downloaden via de ledenpagina emdr.nl van de VEN en voor de VGCt via VGCT.nl

Het aantal sessies hangt af van:

· hoeveel therapie geef je in de specifieke richting
· beheers je de theorie (bijv. of je veel leest)
· bespreek je ook in intervisie de specifieke therapierichting
· kijk je je eigen opnames regelmatig terug
· hoe goed en efficiënt je de supervisie voorbereidt
· Bij BEPP/EMDR/SGt supervisies hebben therapeuten met een CGt achtergrond veelal een betere basis

Richtlijn EMDR practitionerschap

· minimum van 5 dubbele sessies, vaak met twee sessies uitloop
· 1e sessie: Aan de hand van opnames laten zien dat je het gehele standaardprotocol goed snapt en beheerst.
· 2e sessie: Idem voor werkwijze ‘Linksom’ (tijdlijnroute), inclusief flashforwards
· 3e sessie: Idem voor werkwijze ‘Rechtsom’ (opvattingenroute)
· 4e sessie: Ernstig trauma, complexe PTSS, clustering en interweaves
· 5e sessie: RDI, moeizame EMDR-sessies en moeilijke patiënten.
· 6e en 7e uitloop