Ons team

Kim Molenaar

Vaktherapeut

Kim Molenaar is vaktherapeut. Ze werkt ervaringsgericht, wat betekent dat er binnen de behandelingen met (ver)beeldend materiaal, symboliek en spel wordt gewerkt. De nadruk ligt vaak meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen worden de problematiek en de emoties onderzocht en vormgegeven. Zo kun je op een andere manier naar jezelf kijken, nieuwe inzichten verwerven en oefenen met nieuw gedrag. Na haar studie creatieve therapie heeft Kim de basisopleiding contextuele therapie gevolgd. Ze werkte binnen het speciaal onderwijs, eigen praktijk en daarna lange tijd in de kinder- en jeugd GGZ. Haar expertise lag daar bij trauma, hechting, gezinsproblematiek en ouder-kindrelatieproblematiek. Ze maakt in haar behandelingen veel gebruik van schematherapie en imaginatie en rescripting, in combinatie met ervaringsgerichte oefeningen.

AGB code: 90112628