Ons team

Kim Molenaar

Vaktherapeut & Schematherapeutisch werker

Kim Molenaar is vaktherapeut drama en is geregistreerd bij de Vereniging voor Schematherapie als senior schematherapeutisch werker. Ze werkt ervaringsgericht, wat betekent dat er binnen de behandelingen met (ver)beeldend materiaal, symboliek en spel wordt gewerkt. Door gerichte werkvormen aan te bieden worden de worstelingen, gevoelens of verschillende kanten van een persoon vormgegeven en onderzocht. Zo kun je op een andere en veilige manier naar jezelf kijken, nieuwe inzichten verwerven, nare herinneringen verwerken of oefenen met nieuw gedrag.

Na haar studie creatieve therapie heeft Kim de basisopleiding contextuele therapie gevolgd. Ze werkte binnen het speciaal onderwijs, eigen praktijk en in de kinder- en jeugd GGZ. Haar expertise lag daar bij trauma, hechting en gezinsproblematiek. In het werken met volwassenen is zij zich gaan specialiseren in schematherapie en psychodrama. Ze combineert schematherapie met ervaringsgericht werk binnen individuele therapie en groepstherapie.

AGB-code: 90112628