Cursussen

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS 

Merk je dat een behandeling die uitsluitend gericht is op klachtenvermindering veelal onvoldoende bevredigt en wil je meer verdieping geven aan het behandeltraject? Een behandeling die gericht is op het herwaarderen van emoties en het ontwikkelen van zelfcompassie kan dan passend zijn. Dit kan met Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP).  

In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, schrijfopdrachten, memorabilia, bewustwording én doorbreken van patronen passend bij achterhaalde denkstijlen en coping en een afscheidsritueel. Deze technieken zijn op eigen wijze in BEPP vormgegeven en in de loop van de tijd verfijnd om recht te doen aan de diverse emoties die naar voren komen na ingrijpende gebeurtenissen en in traumatherapie. Een voorbeeld daarvan is het focussen op momenten die bijzonder veel emotionele lading hebben tijdens de imaginaire exposure waardoor angst en afkeer voor onderliggende emoties als verdriet en woede in de behandeling aan de orde komen. Ook worden inzichten uit neurobiologisch onderzoek in eenvoudige termen uitgelegd om cliënten te informeren wat er tijdens traumatherapie gebeurt in de hersenen.   

In BEPP wordt daarnaast gebruik gemaakt van technieken die effectief zijn gebleken in de rouwtherapie, zoals schrijfopdrachten, memorabilia, en het afscheidsritueel. Ook wordt aandacht besteed aan de trauma’s in de context van eerdere leerervaringen om een nieuwe kijk te ontwikkelen en betekenis te geven aan de traumatische gebeurtenissen.  

Deelnemers en accreditatie: De BEPP-opleiding is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, en zij die daartoe in opleiding zijn. Deelnemers dienen casuïstiek in te kunnen brengen.

Accreditatie is verleend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) 22 nascholingspunten
  • Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCt) 24 nascholingspunten
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN) 20 punten algemene scholing breed
  • Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) 30 punten

Docenten:  Mariel Meewisse en Marion Kwakman  

Wanneer:

  • donderdag 22 en vrijdag 23 april, vrijdag 21 mei en vrijdag 2 juli 2021 (vol)
  • woensdag 29 september, donderdag 30 september, donderdag 28 oktober en donderdag 2 december (inschrijving geopend)

 

Kosten: €1.100 hierbij inbegrepen zijn de cursusdagen, literatuur, koffie en thee en 4 keer lunch. 

Inschrijven: via info@abate.nl en na overmaken van het cursusbedrag o.v.v. ‘inschrijving BEPP cursus 2021-01’. De nota wordt desgewenst gemaild en na overmaken van het bedrag is de inschrijving compleet. Vanaf 10 deelnemers vindt de cursus doorgang.  

  

Imaginatie en rescripting bij PTSS als gevolg van trauma in de kindertijd 

Veelal gaat herhaaldelijke traumatisering in de kindertijd hand in hand met verwaarlozing van de basale behoeften van het kind aan geborgenheid, veiligheid, aandacht en de ontwikkeling van hechting en autonomie. Wanneer deze basis ontbreekt kan dit tot een veelheid aan mentale en fysieke klachten leiden. Een recente internationale studie wees uit dat imaginatie en rescripting (ImRsals stand alone behandeling voor PTSS als gevolg van trauma in de kindertijd evenals EMDR zeer effectief bleek in het verminderen van PTSS-klachten. Het is daarnaast mogelijk om via imaginatie trauma’s dusdanig te herschrijven dat niet alleen PTSS-klachten verminderen maar dat cliënten ook compassie voor zichzelf ontwikkelen, beter afgestemd raken op hun gevoelens en behoeften, en zich in huidige en toekomstige relaties veiliger gaan hechten. In deze cursus wordt door middel van filmopnames en rollenspellen geleerd hoe limited reparenting ingezet wordt bij ImRs én hoe je cliënten de stap laat maken om zelfzorg te gaan toepassen.   

Deelnemers en accreditatie: De ImRs opleiding is bedoeld voor GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, en zij die daartoe in opleiding zijn. Deelnemers dienen casuïstiek in te kunnen brengen.   

Accreditatie wordt aangevraagd voor Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), VGCt, Vereniging EMDR Nederland (VEN), en FGzPt.  

Docenten:  Mariel Meewisse en Marion Kwakman  

Datums: donderdag 9 en vrijdag 10 september, en vrijdag 8 oktober 2021  

Kosten: €775 hierbij inbegrepen zijn de cursusdagen, literatuur, koffie en thee en 3 keer lunch.  

Inschrijven: via info@abate.nl en na overmaken van het cursusbedrag o.v.v. ‘inschrijving imaginatie en rescripting 2021-02’. De nota wordt desgewenst gemaild en na overmaken van het bedrag is de inschrijving compleet. Vanaf 10 deelnemers vindt de cursus doorgang. 

Route en parkeren 

Abate expertisecentrum angst en trauma. 

Het Voert 11, 1613 KL Grootebroek 

T: 0228-522281 E: info@abate.nl 

Het treinstation Bovenkarspel-Grootebroek ligt op 650meter afstand. Parkeren kan voor de deur.