Concept tekst Wachttijd

Wachttijd

De wachttijd is gerekend vanaf het moment dat het aanmeldformulier en de verwijsbrief beiden binnen zijn.

Updatedatum: 17-11-2022 –> Intake: 14 weken
Behandeling basis-generalistische GGZ: aansluitend aan de diagnostiekfase
Behandeling specialistische GGZ: 4 weken na de diagnostiekfase

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met ons, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).